Kongres Towarzystw Naukowych
Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie
Warszawa, 17-18 września 2013 r.

Formularz zgłoszeniowy
Ankieta

Zaproszenie

Mapa Kampusu SGGW

Wykaz towarzystw, których przedstawiciele zostali zgłoszeni do udziału w I Kongresie Towarzystw Naukowych