Zakres działania

Reprezentowanie społecznego ruchu naukowego oraz podejmowanie działań służących rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu w ramach prowadzonej przez towarzystwa naukowe działalności statutowej; przygotowywanie - dla władz Akademii i władz państwowych - opinii dot. społecznego ruchu naukowego i jego udziału w ogólnej polityce naukowej i edukacyjnej państwa. Rada została utworzona w 1963 r.

Działalność Rady Towarzystw Naukowych w latach 2003-2006

Działalność Rady Towarzystw Naukowych w 2007 roku

Działalność Rady Towarzystw Naukowych w 2008 roku

Działalność Rady Towarzystw Naukowych w 2009 roku

Działalność Rady Towarzystw Naukowych w 2010 roku

Działalność Rady Towarzystw Naukowych w 2011 roku

Działalność Rady Towarzystw Naukowych w 2013 roku

Działalność Rady Towarzystw Naukowych w 2014 roku